Därför valde Facebook Luleå

16 mars, 2017 | Luleå Science Park

Facebook öppnar sitt första europeiska datacenter i Luleå.

– Vi har undersökt alternativ i hela Europa och efter en omfattande process kom vi fram till att Luleå hade den bästa helhetslösningen, med ett klimat väl lämpat för naturlig kylning, tillgången till ren energi, bra mark, välutbildad arbetskraft och ett skickligt och engagerat företagsklimat, säger Tom Furlong, ansvarig för nyetableringar på Facebook.

För två år sedan började Luleå arbeta med att få internationella IT-bolag att upptäcka regionen.  I dag offentliggjorde Facebook alltså att de ska bygga sitt första europeiska datacenter i just Luleå.  Facebook valde Luleå för regionens unika egenskaper. Här finns hög teknisk kompetens från universitetet och naturlig kyla som behövs för att hålla nere temperaturen i serverhallarna. Även det driftsäkra elnätet, de låga elpriserna och den rena energin var en stor fördel.

–   Att Facebook kommer till oss är ett bevis för regionens kvaliteter och en enorm laginsats från alla inblandade. Luleå har ställts mot mängder av alternativ och när det gäller den här typen av investeringar så chansar man inte, säger Matz Engman, VD Luleå Näringsliv.

Det största i sitt slag
Datacentret blir det största i sitt slag i Europa, med en area på 84 000 kvadratmeter vilket motsvarar drygt 11 fotbollsplaner. Bygget sker i tre etapper och färdigbyggt kommer det bestå av tre serverhallar.  Den första ska vara i drift om ett år och hela anläggningen väntas vara klar 2014.  En stor del av trafiken från världens 800 miljoner Facebookanvändare kommer då att hanteras i det nya datacentret.

– Det här är den största enskilda investeringen i Luleå sedan stålverket byggdes 1940. Det här är början på en helt ny och digital industriera för hela vår region, som i och med etableringen blir en nod för datatrafik i hela Europa, säger Karl Petersen, kommunalråd i Luleå.

Totalt innebär projektet att flera miljarder kommer att investeras inom de närmaste tre åren och att 300 årsarbetstillfällen kommer att skapas bara under byggnationen.

Vad är ett datacenter?
Ett datacenter fungerar som en jättedator. Det huserar tusentals dataservrar som genom att arbeta tillsammans kan processa stora mängder datatrafik. Servrarna är länkade med omvärlden via fiberoptikskablar, och kan på så sätt använda sin samlade kapacitet för att göra omfattande beräkningar för att få tjänster på webben – till exempel Facebook – att fungera.

När du använder Facebook, till exempel för att uppdatera din status eller kommentera vänners bilder och filmer, tar servrarna i Facebooks datacenter emot och beräknar dina önskemål så att själva handlingen upplevs som direkt i samma ögonblick du utför den. Med 800 miljoner användare världen över och mer än 100 miljoner bilder som laddas upp varje dag, är det enorma mängder data som behöver processas av Facebook varje dag.