Skuggstyrelse med ALMI

10 oktober, 2018 | Nyheter

Behöver ditt företag öka sin kunskap i styrelsearbete?

Vi vänder oss nu till dig och ett antal företagsledare i ägarledda företag i länet att ingå i en så kallad Skuggstyrelse. Tillsammans med andra företagarkollegor kommer företagaren att genomföra ett antal verkliga styrelsemöten, dock utan juridisk status, med framtida tillväxt som viktiga frågor på agendan. Efter deltagande kommer företagaren att känna till grunderna för ett utvecklande styrelsearbete, att som VD kunna förbereda, utforma och presentera förslag för en styrelse, samt ha prövat på och förstå de olika rollerna i en styrelse och hur en VD samarbetar med dem.

Vi tar ansvaret för att alla deltagare får en bra introduktion och att gruppen av företagsledare representerar en givande mix av kunskaper, erfarenheter, personligheter och perspektiv. Utvecklingsinsatsen pågår under 12 till 14 månader. Processledare är Hans Å Strandberg som har en bakgrund från revision, ekonomi och produktion i ledande befattningar och erfarenhet av styrelsearbete. Hans har arbetat i 16 år på Almi med innovationer, finansiering, utåtriktad verksamhet och affärsutveckling.

Folder_4-sid_Skuggstyrelser_2018_Norrbootten_low_v2b