Yearly archives: 2019

12 mars, 2019

Söker du talanger?

Har ni koll på var talangerna inom ert område tar vägen? Vet du hur trenderna ser ut hos era kommande kunder och arbetskraft? Känner du till hur studenterna i Luleå kan bidra till er verksamhet och kanske ännu viktigare, känner de till er? Från och med slutet av februari sitter ordförande för arbetsmarknadsenheten vid teknologkåren, […]

19 februari, 2019

IT-bolaget Prevas etablerar sig på Luleå Science Park

I april etablerar sig IT-företaget PREVAS på Luleå Science Park och ansvarig för Luleåkontoret blir Piteåbon Ola Bergkvist med 25-års erfarenhet från IT-branschen och som närmast kommer från en ledande befattning på Tieto. Prevas har funnits sedan 1985 och är partner till företag inom många branscher. Kontor finns i Sverige, Danmark och Norge med ca […]

11 februari, 2019

Ulla-Britt Kankaanranta med fokus på platsutveckling

Vi hälsar Ulla-Britt välkommen till Luleå Science Park AB varmt välkommen. Ulla-Britt har som speciellt fokus att jobba med platsutvecklingen i och kring vår science park. Första tiden handlar till stor del om att bekanta sig med företagen och jobba långsiktigt med platsutveckling både för befintliga och kommande företagsetableringar. Kontaktuppgifter: Ulla-Britt Kankaanranta Affärsutvecklare ulla-britt@luleasciencepark.se +46 […]

10 januari, 2019

Patrik Isaksson, ny Affärsutvecklare på Luleå Science Park

Vi säger varmt välkommen till Patrik Isaksson som sedan årsskiftet är ny Affärsutvecklare på Luleå Science Park. Patrik har under större delen av sin karriär arbetat inom IT och telecom med en tyngdpunkt på sälj och marknad. Han gjorde även en sväng som Managementkonsult innan flyttlasset nyligen bar upp Norrbotten. Yrkesmässigt har han oftast verkat […]