Ulla-Britt Kankaanranta med fokus på platsutveckling

11 februari, 2019 | Nyheter


Vi hälsar Ulla-Britt välkommen till Luleå Science Park AB varmt välkommen. Ulla-Britt har som speciellt fokus att jobba med platsutvecklingen i och kring vår science park.
Första tiden handlar till stor del om att bekanta sig med företagen och jobba långsiktigt med platsutveckling både för befintliga och kommande företagsetableringar.

Kontaktuppgifter:
Ulla-Britt Kankaanranta
Affärsutvecklare
ulla-britt@luleasciencepark.se
+46 (0)70-349 00 83