Frukostmöte med Infrastructure Mason

Frukostmöte med Infrastructure Mason

Datum:
09/11/2018

Tid:
07:45 - 09:00

Pris:

Plats:
Luleå Science Park, Aurorum 1 C

Välkommen till frukostmöte och träffa Infrastructure Mason som berättar att de öppnar ett nordiskt kapitel med säte i Luleå samt få senaste nytt om det  som händer inom Big Science Sweden som stärker de internationella affärsmöjligheterna .

Jeff Omelchuk från Infrastructure Mason berättar om vilka de är och varför de vill verka i norden. Infrastructure Mason är ett nätverk av de stora datacenteraktörerna från USA samt leverantörer som bildades för 2 år sedan för att tillsammans göra gemensamma insatser för att stärka Datacenterbranschens utveckling globalt och hantera utmaningar som kompetensförsörjning, attrahera fler kvinnor till branschen, stipendier till utbildningar samt arbeta för hållbara datacenters.

Jeanette Nilsson är kontaktperson för deras nod i norden och kommer att bjuda in till olika aktiviteter som hon berättar om på frukostmötet.Dessutom informeras om Big Science Sweden och vilka möjligheter som finns för att bli leverantör till de stora forskningsanläggningarna i Europa med fokus på ICT.

Anmäl er senast 8 november till jeanette.nilsson@ri.se

Välkomna!