Lasagnemodellen – tillräckligt robust för Norrbottens digitala infrastruktur

Lasagnemodellen - tillräckligt robust för Norrbottens digitala infrastruktur

Datum:
14/02/2019

Tid:
16:00 - 18:00

Pris:

Plats:
Luleå Science Park, Aurorum 1 C

Alla vitala samhällsfunktioner kräver idag en väl fungerande digital infrastruktur. Skilda aktörer ansvarar för olika delar av infrastrukturen. Men samordningen sker inte automatiskt. Hur arbetar Norrbotten? Klarar regionen framtidens krav på kapacitet och säkerhet i den digitala infrastrukturen? Vilka är utmaningarna på nationell nivå?

Beslutsfattare inom olika delar av den digitala infrastrukturen tänker ofta i stuprör, det vill säga sitt eget ansvarsområde. Men idag arbetar många aktörer samtidigt på olika nivåer tvärs igenom stuprören.  Denna ”lasagnemodell” ger nya förutsättningar för ansvar, rådighet och säkerhet:

  • Lasagnemodellen – håller den för att utveckla Sveriges digitala infrastruktur? Vilka är möjligheterna och fallgroparna? Och vad krävs av nationell samordning?
  • Vad krävs på regional och lokal nivå för att skapa en digital infrastruktur som möter framtidens krav? Hur klarar man samordning och utveckling?
  • Hur arbetar olika aktörer i Norrbotten för att skapa en digital infrastruktur som möter dagens och morgondagens krav på kapacitet och robusthet? Vilka är erfarenheterna hittills? Vilka är framtidsutmaningarna?

Medverkar gör bland andra:

Patrik Fältström, Internetpionjär, entreprenör, IVA-ledamot och forskningschef på Netnod. Ordförande i  Infrastrukturgruppen i IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Anne Graf, vd datacentret Hydro 66 som erbjuder lösningar för storskalig drift, cloud computing, systemintegratörer och HPC-kluster.

Per Hjertén, projektledare IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Tor-Björn Minde, vd forskningsinstitutet SICS Swedish ICT med dataforskningscentret SICS. Insitutet är en del av RISE.

Tomas Sundström, vd IT Norrbotten (från den 1/1 2019) tidigare vd för Lunet som driver Luleås fiberinfrastruktur.

Moderator: Jan Westberg, kommunikationsansvarig IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Anmälan