ALS Scandinavia

ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group som erbjuder tjänster inom kemisk analys. Bland tillämpningsområdena märks miljö, industri, medicin, arbetsmiljö och forskning.

Adress: Luleå Science Park, Aurorum 10, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)920-28 99 00
E-postadress: info.lu@alsglobal.se
Webbplats: www.alsglobal.se