Aulis konsult & utveckling

Aulis konsult & utveckling är ett byggkonsultföretag med erfarenhet av hela byggprocessen från idé till färdigt hus. Vi utvecklar fastigheter med ett unikt värdeskapande koncept som bygger på vår spetskompetens och vår arbetsmodell med kundfokus. Vi bygger ditt hus hållbart, miljövänligt och med hög kvalitet. Vi erbjuder hjälp med projektledning, kalkyler och upphandling.

Kontaktpersoner: Camilla Lindmark, VD
Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)70-573 00 98
E-postadress: camilla@aulis.nu