Center for Vibration Comfort

Varje dag orsakar vibrationer skador på både människor och material. För människor är det antingen en fråga om arbetsmiljö eller om upplevd komfort. CVK är specialister på att identifiera och minimera vibrationer med hjälp av patenterade produkter och med en standardiserad arbetsmetod. Mängden vibrationer en människa får utsättas för är reglerad av EU och direktivet säger att det är arbetsgivarens ansvar att undersöka personalens arbetsförhållanden och åtgärda felen. Som ett steg mot en lösning har CVK tagit fram avancerad mätutrustning men med banbrytande enkelt handhavande. Du kommer att se lägre sjuktal, gladare personal och ett effektivare arbetsklimat.

CVK erbjuder även konsultering och hjälper kunder att tillhandahålla skräddarsydda testbanor för specifika uppdrag. Vi kan även skräddarsy produkter för kunders önskemål.

Ring, maila eller kom hit så sitter vi ner och diskuterar hur vi kan hjälpa just er! Mer information kan ni hitta på våran hemsida.

Adress: Luleå Science Park, Aurorum 1C, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)920 560 000
E-postadress: info@cvk.se
Webbplats: www.cvk.se