Designtech Solutions

Designtech Solutions AB

Designtech har egenutvecklade och molnbaserade produktplattformar för dokument- och projekthantering, Collaboration Software, som säljs under namnen iCoordinator™ och ProjectCoordinator®. Speciell anpassning finns för dokument- och projekthantering inom byggbranschen under varumärket BIMcontact™.  Affärsmodellen är löpande abonnemangsavgifter per användare eller projekt.

Affärsidé
Designtechs affärsidé är att tillhandahålla molnbaserade samarbetsverktyg för projekt- och dokumenthantering på en global B2B marknad

Make it together
Designtechs vision är att skapa förutsättningar för ett gränslöst och framgångsrikt samarbete

Besök gärna våra produkthemsidor:
www.bimcontact.com
www.icoordinator.com
www.projectcoordinator.net
Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, 977 75 Luleå
Telefonnummer:+46 (0)920-377 30
E-postadress:info@designtech.se
Webbplats: www.designtech.se