Enlace Group AB

Företaget är en tolkförmedling men erbjuder även integrationstjänster – vi är länken mellan den nyanlända och svenska samhället.

Kontaktperson: Paulette Lindström
Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, plan 5,  977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0) 70-266 64 53
Växelnummer: +46(0)920-12800
E-postadress: paulette.lindstrom@enlacegroup.se
Webbplats: enlacegroup.se