ePARK

Electronic Parking AB erbjuder tjänsten ePARK för parkeringsägare som exempelvis kommuner, markägare och parkeringsbolag.
Med ePARK anslutet kan parkeringsägare ta betalt för parkering utan att behöva ha parkeringsautomater utplacerade kring sina parkeringar.
Den parkerande kunden väljer och betalar sin parkering direkt via en app eller direkt via sin webbläsare i sin telefon.

Kontaktpersoner: Jan Wicén, VD
Adress: Luleå Science Park, Aurorum 1C, 977 75 Luleå
Telefonnummer: 010-101 31 10
E-postadress: jan.wicen@eparkera.se
App: www.eparkera.se/app
Webbplats: www.electronicparking.se