Evaluation North

Evaluation North är ett ungt och modernt utvärderingsföretag som erbjuder dig som kund moderna utvärderingstjänster och processtöd.

Med en lärande utvärderingen kommer ni som kund få bättre beslutsunderlag och effektivare projekt. Olika typer av projekt kräver olika typer av utvärdering. Därför är det viktigt för oss att anpassa utvärderingsmetod beroende av vad ni som kund efterfrågar.

Den viktigaste uppgiften för Evaluation North är att bidra till att projekt och program bättre styr mot sina mål. Det är många gånger lönsamt att upptäcka brister i tid eftersom det sparar både resurser och tid. Vi strävar efter att ha ett öppet förhållningssätt där vi genom god dialog uppnår bästa resultat.

Kontaktperson: Fredrik Hansson and Ina Sandberg
Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, 977 75 Luleå
Telefonnummer: 070-236 50 76, 070-290 08 08
E-postadress: fredrik@evaluation.seina@evaluation.se
Webbplats: www.evaluation.se