Handicare

Handicare – Vi gör vardagen enklare

I mer än ett kvarts sekel har vi helhjärtat ägnat oss åt utveckling av smarta hjälpmedel för enkla förflyttningar samt åt att göra livet och arbetet enklare för både brukare och personal inom vård och omsorg.


Kontaktperson:
 Karin Edelsvärd
Adress: Handicare AB, Aurorum 1C, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)8-557 62 214
E-postadress: karin.edelsvard@handicare.se
Webbplats: www.handicare.se