HSSE Management Consultant AB

Vi är bra på arbetsmiljöledning och kan hjälpa er att utveckla systematiken så att det kommer rätt i sitt sammanhang.

Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten så att det bidrar till bättre kvalitet i det arbete som ska utföras, och dessutom ger det stöd för den ekonomiska utvecklingen på lång sikt oavsett verksamhetstyp.

För att lyckas med helheten krävs en genomtänkt strategi för varje del.

Vi kan hjälpa er med bland annat:

  • Arbetsmiljöledningssystem – ISO 45001 / OHSAS 18001
  • AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Internrevision på hela eller valda delar av verksamheten
  • Incidentutredningar (MTO, Händelseanalys, STEP, Avvikelseanalys)
  • Analyser (GAP, Trendanalys, Grundorsaksanalys)
  • Organisationsanalys (Ansvar – Befogenheter – Resurser)
  • Maskinsäkerhet (CE-märkning/Riskbedömning gamla maskiner)
  • Buller och vibrationer (Mätning, analys, åtgärdsförslag)
  • Byggnads- och anläggningsarbete (Granskning, kontroll, uppföljning)
  • Utbildningar (Arbetsmiljölagstiftningen med dess föreskrifter)

 

Kontaktperson: Hans Berglund
Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 70-395 15 21
E-postadress: hans.berglund@hsse.nu

Webbplats: www.hsse.nu