ICT Health Support

ICT Health Support är ett av socialstyrelsen registrerat vårdföretag. Vi finns i Luleå, Ljusdal och Uppsala. I Luleå drivs verksamheten som ett hälsosupportcenter. Vi arbetar mestadels med E-hälsa, främst via telefon och internet. Vi som arbetar på hälsosupportcentrat är vårdpersonal med olika professioner.

Vi arbetar främst med:

Patientstödprogram: Diagnosspecifika patientstöd samt patientstödprogram för livsstilsförändringar. Patientstödprogram som möjliggör kontinuerlig kvalitetssäkring och uppföljning av patientens följsamhet till behandling samt eget hälsoarbete.

Medicinsk information: Besvarar frågor om läkemedel, frågor kommer från patienter, läkare, sjukvårdspersonal och apotek. Kvalitets- och utvecklingsarbete mot läkemedelsbolag

Apotekskundtjänst:  Vi har hand om Kronans Apoteks kundtjänst. Vi besvarar alla inkommande frågor  från apotekskedjans kunder, privatpersoner, läkare, hälso– och sjukvårdspersonal, samt apotek.

Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, våning 6, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)651 699 600
Webbplats: www.icthealthsupport.se