Jonas Häggberg AB/Agent för VårgårdaHus

Kontaktperson: Jonas Häggberg
Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)70-622 14 02
E-postadress: jonas.haggberg@vargardahus.se
Webbplats: www.vargardahus.se