Lunova

Lunova investerar i morgondagens vinnare och letar därför aktivt efter människor med intressanta affärsidéer som med rätt förutsättningar kan utvecklas till livskraftiga och lönsamma företag.

Lunova investerar i tillväxtbolag med anknytning till Luleå tekniska universitet. Dessa kan vara direkta avknoppningar från LTU eller avknoppningar från företag och organisationer där LTU medverkat i utveckling och förädling av produkt eller affärsidé.

Entreprenörer som är på väg att starta eller redan har startat företag får snabb feedback och en professionell bedömning av affärsidé och affärsplan

Adress: Luleå Science Park, Aurorum 1A, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)920-49 28 03
Webbplats: www.lunova.se