ReRail

Under de senaste 175 åren har dagens järnvägssystem utvecklats i en allt snabbare takt. Nya hastighetsrekord sätts och med tanke på hållbar utveckling framstår järnvägen som framtidens transportsätt.

När EU nu formar framtidens satsningar är hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp centrala begrepp. Det har dock under senaste tiden debatterats att rälsen är järnvägens ”miljöbov”. Vi byte av räls och framställning av denna skapas stora mängder koldioxid. Tillverkning av ett ton räl skapar lika stor mängd koldioxid.

Detta samband innebär att nya lösningar krävs där stålets egenskaper förbättras för att öka livslängden samt att minska energiförbrukningen vid underhåll av densamma. Även störningar i rälssystemen på grund av underhåll och byte orsakar stora problem.

ReRail som är ett nytt koncept avseende räls kan vara svaret på framtidens krav om hållbar utveckling inom hela järnvägssektorn inklusive rälsen.

Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)70-307 66 47
E-postadress: anders@rerail.se
Webbplats: www.rerail.se