Telavox

Telavox är en telefonoperatör som hjälper företag få ut maximalt av sin kommunikation genom en enkel, rolig och relevant helhetsupplevelse. Detta uppnår vi genom att själva utveckla en plattform för tjänster och stödsystem.

Telavox är ett privatägt bolag som startade 2003. Vid årsskiftet hade bolaget 66 anställda med huvudkontor i Malmö. Omsättningen för 2012 uppgick till 111 MSEK.

Största operatören av IP-telefonitjänster till företag

”I slutet av juni 2012 fanns det 87 000 SIP-adresser, det vill säga aktiva användarkonton som användes för telefoni. Störst aktör sett till antal SIP-adresser är Telavox med drygt 36 000 abonnemang på aktiva adresser” – Post och Telestyrelsen

Kontaktperson: Thomas Boman
Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, våning 6, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)920 407 001
E-postadress: thomas.boman@telavox.se
Webbplats: www.telavox.se