Vetenskapsrådet

Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, 977 75 Luleå
Kontaktperson: Magnus Eriksson
Telefon: 070-370 39 94
E-post: magnus.eriksson@vr.se