Visma Consulting

Visma Consulting tar fram IT-lösningar som ökar service, tillgänglighet och effektivitet.

Några nyckelord är:

  •  Systemutveckling, applikationsförvaltning, integration, business intelligence
  • Lösningar för webb och digitala kanaler, dokument-, ärende- och arkivhantering samt e-förvaltningsstödjande tjänster

 
Visma Consulting levererar verksamhetskritiska, kundanpassade IT-lösningar för offentlig sektor och utvalda branscher inom den privata sektorn. Våra medarbetare kombinerar tekniskt avancerad kunskap med djup verksamhetskunskap om våra kunders branscher.

Visma Consulting är ett av IT-konsultbranschens mest framgångsrika bolag med en omsättning 2013 på 523,1 miljoner norska kronor och EBITDA på 81,3 miljoner norska kronor.
Vi har våra rötter över 40 år tillbaka i tiden. Vi har verkat både som en del av en stor koncern och som eget bolag. Visma Consulting utgör sedan sommaren 2010 en division inom Visma-koncernen. Inom Visma Consulting arbetar nära 600 personer varav 150 i Sverige. Vi har kontor i Stockholm, Luleå, Skellefteå och Malmö.

Kontaktperson: david.lindblom@visma.com
Adress: Luleå Science Park, Aurorum 2, våning 5, 977 75 Luleå
Telefonnummer: +46 (0)771-44 22 00
E-postadress: info@visma.se
Webbplats: www.visma.se