Visma Purchasing AB

Visma Purchasing AB ansvarar för underhåll och utveckling av produkten Visma Avantra. Visma Avantra ge stora inköpsavdelningar ett IT-stöd för inköp och avtalshantering. Stödet har många olika processer och verktyg och kommunicerar elektroniskt med leverantörer och anbudsgivare.

Kontaktperson: Karin Jansson
Adress: Aurorum 6, 977 75 Luleå, Sweden
Telefonnummer: +46 70 522 88 94
E-postadress: karin.jansson@visma.com
Hemsida: https://www.visma.se/avantra/