Vuxenutbildningen

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, studie- och yrkesvägledning och Lärcentrum finns på Aurorum 7. Där finns även rektor, vuxenutbildningschef, bibliotek samt administratörer.

Telefonnummer: 0920 – 45 3040
E-postadress: vux@amf.lulea.se
Webbplats: http://www.vuxenutbildningen.lulea.se/