Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Luleå Science Park.

Skicka epost

hej@luleasciencepark.se

Besöksadress

Luleå Science Park
Aurorum 2
977 75 Luleå

Barbro Wårell
Receptionist, Luleå Science Park
barbro.warell@dios.se
010-470 98 14

Event och kommunikationsfrågor

Stina Sundén Jansson
Projektledare kommunikation
stina.jansson@luleanaringsliv.se
070-648 78 90

Tore Johnsson
Affärsutvecklingschef IKT och Luleå Science Park
tore.johnsson@luleanaringsliv.se
070-365 96 84