Om Luleå Science Park

Vi vill att Luleå Science Park ska vara en attraktiv miljö för att etablera och driva kunskapsföretag. Idag finns här omkring 1 400 personer i 100 företag som har världen som marknad. Flera av dem ligger långt framme i den globala teknikutvecklingen och en del av dem är rent av världsledande.

Vad är en Science Park?

Luleå Science Park är medlem i SISP som säger så här om Science parks: Det är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt.

En science park, på svenska ibland kallad teknik- eller forskningspark, har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola samt ofta forskningsinstitut. Här utvecklas och växer innovations- och kunskapsbaserade företag. Science park-företags storlek varierar från nystartade företag till multinationella koncerner men vanligast är etablerade SME-företag. Företagen erbjuds en kreativ och utvecklande miljö med tillgång till mötesplatser, nätverksskapande aktiviteter, konferensmöjligheter samt servicefaciliteter.

Läs mer om SISP

Facebooks datacenter i Luleå Science Park

I Luleå Science Park öppnade Facebook sitt första datacenter utanför USA. Läs mer om hur resan gick till här.