Området

Visionerna för Luleå tekniska universitets utveckling och mål att få en bättre integration med det intilliggande Luleå Science Park uttrycktes i campusplanen för lärosätet redan 2013. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att ta frågan vidare. Akademiska Hus arrangerade en workshop på temat ”Campus utan murar” där diskussionen tog ytterligare fart och resulterade i en gemensam handlingsplan och ett parallellt skissuppdrag. Samverkansgruppen består av Akademiska Hus, Luleå tekniska universitet, Luleå Näringsliv, Diös och Luleå kommun och tillsammans driver parterna frågan och arbetet för hur campus kan bli mer levande genom integration med det omgivande samhället.

Visionsarbete

– I framtiden är utmaningen dels att knyta samman universitetsområdet med Luleå Science Park till ett utvidgat campus med sammanhållen karaktär, och dels att knyta campus i sin helhet starkare till den omgivande staden. Utifrån Tirsén och Ailis förslag ser vi goda möjligheter till ett förverkligande av detta, säger Staffan Sarbäck, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.

– Tirsén och Aili har tagit fram ett förslag som på ett mycket bra sätt belyser de möjligheter som finns för en vidare utveckling av campus och Luleå Science Park. Omvandlingen som föreslås och som inkluderar både studentbostäder, service och nya entréer till campus rimmar väl med Akademiska Hus uppdrag att ta ett helhetsansvar för Campus Luleås utveckling, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus region Norr.

Det parallella skissuppdraget syftade till att skapa och utveckla arenor för universitet, näringsliv och stad i Luleå att mötas på genom en funktionell och fysisk integration mellan campus, Luleå Science Park och det omgivande samhället. En viktig del i uppdraget var även att inkludera student- och forskarbostäder, lägenhetshotell, konferens, resecentrum, service och rekreationsmöjligheter.

– Diös har ett starkt engagemang i stadsutveckling på alla våra verksamhetsorter, från Dalarna till Norrbotten. Ett attraktivt och levande campus integrerat med övriga samhället är jätteviktigt för Luleå, därför tar vi självklart en aktiv roll i detta spännande visionsarbete i nära samarbete med övriga parter, säger Johan Lång, affärsområdeschef för Diös i Norrbotten.

Tirsén och Ailis förslag ligger som grund för det fortsatta utredningsarbetet och som underlag för kommande detaljplanearbete.