Här finns "Space for progress"

Luleå Science Park är en av Sveriges största teknikparker, med flera kontorsbyggnader och en lokalyta på mer än 20 000 kvadratmeter. Här kan ditt företaget börja med ett kontor på tio kvadratmeter, växla till etthundra kvadratmeter om ett halvår och ett helt eget hus om ett år. Vi följer våra företag hela vägen. Och ser gärna att de stannar hos oss.

Vi jobbar för att både befintliga och nya företag ska bli framgångsrika, expansiva och internationella. Ofta i samarbete med våra närmaste grannar Arctic Business Incubator, Go Business, Luleå tekniska universitetLTU BusinessLTU Career Center och Teknikens hus.

Luleå Science Park är medlem i SISP, Swedish Incubators & Science Parks och dess internationella motsvarighet IASP, International Association of Science Parks and areas of Innovation.

Vill ditt företag också vara en del av Luleå Science Park? Kontakta oss