Vad gör ALS Scandinavia? 
– Vi utför laboratorieanalyser och erbjuder ett heltäckande utbud av kemiska analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, arbetsmiljö, industri, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

Var finns ni?
– Vårt huvudkontor är i Luleå och så har vi ett kontor i Stockholm. Här i Luleå är vi specialiserade på analyser av metaller, isotoper och elementspecieringar. I Stockholm utförs analyser av organiska ämnen, partikel- och materialanalyser samt fysikalisk-kemiska vattenanalyser. ALS Scandinavia är en del av ALS Group, ett av världens största laboratoriekoncerner med ca.13 000 anställda i över 50 länder på samtliga kontinenter.

Vad ser du för utmaningar framöver?
– Vi har ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet. Detta samarbete innebär bl.a. att doktorander handleds av vår personal och utför delar av sitt arbete på vårt laboratorium. Det är en ständig utmaning för oss att utveckla nya analysmetoder och utforska nya applikationsområden för våra specialiserade analystjänster. Vi letar därför ständigt efter ny, kvalificerad personal som kan bidra till att fortsatt säkra vår position som ett laboratorium i absolut framkant vad gäller analyser av metaller och isotoper.

ALS Scandiavia sitter i Aurorum 10, läs mer på www.alsglobal.se