Kartläggning digital spetskompetens
Branschorganisationen IT&Telekomföretagen, som vi samarbetar med, ska göra en kartläggning av både det regionala och det nationella behovet av digital spetskompetens, som uppföljning på rapporten ”IT-kompetensbristen” från 2017. Resultat kommer att presenteras i början av april.

För att göra rätt insatser mot kompetensbristen är det mycket angeläget att förmedla en tydlig bild av behovet, och vi skulle därför vara mycket tacksamma om du kunde svara på några korta frågor som tar högst en minut att besvara.

Du hittar dem på följande länk: https://ui.ungpd.com/Surveys/8526e1f6-927f-42ec-9dc2-2c48b9cabaa4