Företags rekryteringskampanjer innehåller ofta omedvetet exkluderande uttryck som kan leda till att vissa personer avstår från att söka den aktuella tjänsten. I ett pågående forskningsprojekt ska design och AI-teknik integreras för att utveckla en attraktiv digital tjänst som analyserar och korrigerar exkluderande uttryck samtidigt som den utbildar användaren i ett normkritiskt perspektiv.

Formuleringar i rekryteringsannonser påverkar vilka som känner tillhörhet och intresse för ett jobb. Genom att utveckla en tjänst för att identifiera och åtgärda bias i exempelvis rekryteringstexter ska projektet bidra till att öka användningen av inkluderande kommunikation.

Läs mer om forskningsprojektet på Luleå tekniska universitet