Förra veckan genomförde vi ett digitalt företagsbesök  där Kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli fick träffa företaget ALS Scandinavia som är beläget på Luleå Science Park. 

Emma Engström, Assisterande Labratoriechef, berättade om hur de aktivt jobbar med att minska koldioxidutsläppen från leveransen av deras provtagningar. I stället för att transportera proverna med flyg har de tillsatt elbilar samt kollar över möjligheten att skicka leveranserna med nattåg. Vidare förklarade Martin Sterner, Verkställande direktör på ALS Scandinavia, att det nära samarbete som finns med Luleå tekniska universitet i Luleå är unikt för platsen då ingen annan ort där ALS verkar finns ett sådant samarbete med ett universitet. Martin förklarade att Ltu är en viktig bidragande faktor till det arbete ALS Scandinavia utför i Luleå dagligen.

På ALS Scandinavia i Luleå finns 11 olika nationaliteter representerade bland de anställda och 60 % av personalen är kvinnor.