Vad är på gång?
Projektet fortlöper enligt tidplan med pågående markarbete och iordningställande av ny parkeringsyta. Under nästa vecka inleder vi pålningsarbetet, något tidigare än planerat. Detta för att vi vill hinna påla så mycket som det går medan många fortfarande jobbar hemifrån.

Pålningsarbetet ger i från sig ett bullrande ljud som kan upplevas störande. Vi gör allt vi kan för att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt. Tack för att du förstår!

Vad händer längre fram?
Pålningen beräknas pågå i ca tre veckor. Markarbetet pågår ytterligare några veckor och i november börjar uppförandet av den nya byggnaden.

Vill du ta del av vad som händer med DIÖS nybygge på Luleå Science Park finns det ett nyhetsbrev att tillgå.

Anmälan till diös nyhetsbrev om nybygget på Luleå science park