Robotic Process Automation, RPA, är ett område som växer lavinartat, i framtiden spås det att var och varannan person kommer utföra sina dagliga arbetsuppgifter tillsammans med en robot. Med hjälp av RPA teknologi bygger man robotar som imiterar en människas utförande av verksamhetsprocesser.

Under dagens föreläsning fick vi lära oss om RPA – Robotic Process Automation, vilket är automatiserade processer som robotar utför istället för människor. Matilda Andersson, Telenor, förklarade bland annat vikten av att inte se robotar som en maskin som tar andra människors jobb, utan istället som din digitala medarbetare som underlättar och bidrar med arbetskraft och låter dig fokusera på de viktiga sakerna i ditt jobb.

Här kan du se föreläsningen med Matilda Andersson.