Att arbeta med att stötta SME:er ter sig tämligen likt oavsett var i världen du befinner dig. Det blev tydligt när vi träffade Athziri Moreno, International Relations Manager, Martina Vycudilikova och Lenka Podjuklova Research Community Managers vid Central Bohemian Innovation Centre i Prag. De precis som vi jobbar med att hjälpa företag att nå sina mål och ambitioner samt bygga en god innovationsmiljö med nära samverkan med lärosäten. Vi resonerade allt från finansieringsfrågor, ekosystemens sammansättning till fokus på cybersäkerhet och AI. Vi hann även med att visa upp ALS verksamhet och få en dragning kring deras högspecialiserde analyser av allt från grundämnen till läkemedel, humanbiologiska prover, elektronik och livsmedel. Vi fick lära oss hur det för en matproducent kan vara avgörande att kunna spåra innehållet i olika produkter för att säkerställa att varumärkesstöld inte sker.

Vidare besökte vi Artic Business Incubator där deras VD Jens Lundström berättade om deras framgångsrika inkubator som sedan starten attraherat investerare från hela världen. Nyckeln till framgång har varit att fokuserat på de tre affärsområdena gruva, tech och rymden. Och betydelsen av deras verksamhet är viktig att notera i samband med de stora investeringarna som nu sker i regionen.

//Sara Json Lindmark, Affärsutvecklare Luleå Science Park