Med siktet inställt på att vara i produktion år 2024 och att år 2030 kunna producera 5 miljoner ton fosilfritt stål varje år krävs ett snabbt fotarbete av H2 Green Steels personal.
Ida-Linn Näzelius, ansvarig chef inom miljö och samhälle på H2GS, berättade om behovet av lokalt samarbete och nätverk inom allt från produktionsled till hur vi kommunicerar vår livsmiljö i region Norrbotten. Fabriken i Boden kommer att täcka upp en yta på ca 6 km2 och som mest kommer över 4000 personer att arbeta inom företaget, vilket visar på vilket gigantiskt projekt detta är. Utmaningarna är därför stora vad gäller allt från kompetensförsörjning till logistik.

I efterföljande workshop så resonerade deltagare från olika företag utifrån frågan: Hur lyfter vi möjliga styrkor som gynnar utvecklingen av företag i regionen och H2GS? En nyckel är givetvis samverkan och där vi gemensamt lyfter varandra och regionen i stort, även om vi verkar inom samma affärsområde. Mindre företag kan exempelvis fungera som leverantörer av hållbarhetstjänster till en större aktör. Det vill säga den ena affären gynnar den andra.

//Sara Json Lindmark, Affärsutvecklare Luleå Science Park