Scale-Up bolaget Spotin har genomfört en workshop inom ramen för Scale-Up North i syfte att få nya infallsvinklar och tips som kan hjälpa dem att stärka sin digitala affärsmodell. Nöjda med resultatet är de nu beredda att återgå till arbetet med att skapa tillväxt i vår region.

Ta kontakt med Scale Up Norts Projektledare Sara Json Lindmark om du vill veta mer om hur du kan ta del av de möjligheter som finns i projektet.

Här kan du läsa mer om Scale Up North


Klicka här