Intervju  med Luleå Science Parks Affärsutvecklare Sara Json Lindmark  om samverkansplattformen Sweden ICT och det arbete som bedrivs där. 

https://youtu.be/rf5ueqEy9ts

Sex av Sveriges ledande science parks inom ICT: Blue Science Park, Ideon Science Park, Kista Science City, Luleå Science Park, Lindholmen Science Park och Linköping Science Park utgör tillsammans innovationsmiljöer med mer än 2400 företag med 59 000 anställda. Merparten av företagen finns inom IKT-branschen eller fungerar som stödfunktioner för IKT-branschen.

Attrahera talanger
Företagen har ett behov av att attrahera utländska talanger för att öka talangen i Sverige. För att förbättra förutsättningarna för företag inom IKT-branschen kopplat till innovationsmiljöer har  ovan nämnda aktörer gått samman med ett gemensamt förslag om nationell samverkan, innovationsscouting och talangattraktion. Sweden ICT är samarbetet som ska stärka Sveriges position som IKT-nation.

En förutsättning för att Sverige ska förbli konkurrenskraftigt är att vi lyckas
rekrytera i önskad takt
 
Konkurrensen om talang är global och en person som väljer en arbetsgivare väljer också ett land och en plats att bosätta sig på. I den här tävlingen är inte bara arbetsgivarnas varumärke viktigt, utan även Sveriges såväl som IKT-branschens varumärke. För branschen är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklas och lyckas positionera oss internationellt för att attrahera såväl talanger och kunder som investeringar. För att lyckas behöver vi öka vår världsomspännande kunskap, tillämpa den och ha bra erbjudanden till våra företag.

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn