Under 2022 kommer företag att kunna ansöka om en innovationscheck på upp till 100 000 kr som kan användas till att utvärdera en tidig innovationsidé med hjälp av extern expertkompetens. Det kan gälla strategisk hantering av immateriella tillgångar, innovationsinfrastruktur (tex testning och uppscaling) och affärsutveckling för att validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningar.


Branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks(SISP) har via Vinnova fått uppdraget att under 2022 förmedla innovationscheckar till små och medelstora företag.Piteå Science Park, Arctic Business Incubator, Boden Business Park, Skellefteå Science City och Luleå Science Park är medlemmar i SISP och kommer att vara delaktiga i förmedlingen av checkar, som sammanlagt omfattar 40 miljoner kronor. För mer information, kontakta Vd Tore Johnsson.