Sverige ligger i världstoppen när det gäller digital kompetens och kunskap hos befolkningen. I fråga om cybersäkerhet är rankningen däremot blygsam. I synnerhet små och medelstora företag, liksom offentliga verksamheter av mindre omfattning, har lämnats på efterkälken. Här saknas en svensk strategi.

Här kan du läsa debattartikeln som Sweden ICT med följande representanter författat.

Tore Johnsson, vd Luleå Science Park

Karin Bengtsson, vd Kista Science City

Tord Hermansson, vd Lindholmen Science Park

Lena Miranda, vd Linköping Science Park

Jörgen Adolfsson, vd Blue Science Park

Lotta Wessfeldt, tf vd Ideon Science Park

Sweden ICT
Sex av Sveriges ledande science parks inom ICT: Blue Science Park, Ideon Science Park, Kista Science City, Luleå Science Park, Lindholmen Science Park och Linköping Science Park utgör tillsammans innovationsmiljöer med mer än 2400 företag med 59 000 anställda. Merparten av företagen finns inom IKT-branschen eller fungerar som stödfunktioner för IKT-branschen.