Igår tog vi emot delegationen arkitekter, samhällsplanerare, konstnärer osv från Nordic Future som är en del av EU satsningen ”The New  European Bauhaus” –  ett kreativ och tvärdisciplinärt initiativ som knyter samman ”The European Green Deal”  med våra livsmiljöer.

Nordic Futures uppdrag är ” Tvillingar i norr. Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå?”

“If the European Green Deal has a soul, then it is the New European Bauhaus which has led to an explosion of creativity across our Union.”

Ursula Von der Leyen, President of the European Commission

Luleå Science Parks Affärsutvecklare Sara Json Lindmark berättade om Luleå Science Parks uppdrag att lyfta parkens 100 bolag, och hur man arbetar med det innovativa ekosystem för att möta stora behov kring rekrytering och exempelvis talangattraktion vad gäller studenter på LTU.

Sara lyfte också vikten av att skapa interaktiva mötesplatser där människan står i centrum och där hållbara innovationer lyfts. Den mentala och fysiska bryggan mellan akademin (LTU), SMEer, näringsliv och livsmiljö i stort behöver formas kreativt och visionärt. Mänsklig närvaro, samtal och kunskap om platser, dess utveckling och unicitet är viktigt i denna process. Utan god livsmiljö minskar chansen att attrahera talanger och kompetens. Det vill säga utan god livsmijö – inget gott näringsliv.

Nordic Futures deltagare:

Björn Ekelund, Warm in the Winter
Nisse Örnberg, Warm in the Winter

Christina Eneris, AFRY
Camilla Fransson, AFRY
Erik Giudice, Erik Giudice Architects
Gustav Magnusson, Erik Giudice Architects
Lia Ghilardi/Univeristy College London
Lisa Torell, Lisa Torell