AI Sweden lanserar My AI, en plattform specifikt designad för alla som är verksamma inom eller nyfikna på AI.

Nyckeln i My AI är att snabbt och enkelt kunna dela lösningar, utmaningar och insikter inom AI till andra i stor skala, men också kunna hitta kunskap och samarbetspartners för att lösa utmaningar tillsammans. Målet är att accelerera användningen av AI i Sverige.

På My AI skapar användarna ett konto som går att personalisera för att få skräddarsydd kunskap, relevanta verktyg och nya nätverk.

– Idag kan det vara svårt att hitta relevant information om AI som går att använda i den egna organisationen eller som individ. Det vill vi ändra på. Genom att samla den kollektiva erfarenheten och insikterna om AI i Sverige på ett ställe, kan vi tillsammans hjälpas åt att förverkliga potentialen med AI för Sveriges bästa, säger Conny Svensson, Head of AI Transformation på AI Sweden.

My AI har idag 1000+ användare , 400+ olika former av resurser, 100+ organisationer registrerade och över 100+ så kallade “Use Cases” där användare delar med sig av hur de tillämpat AI på olika problem i sina organisationer. Med detta vill AI Sweden skapa en nationell samlingspunkt för att bidra till praktisk AI-användning i svenska organisationer. Genom att samla allt goda krafter hoppas AI Sweden kunna göra plattformen till en värdefull resurs för Sverige.

My AI är öppet för alla och det är kostnadsfritt att skapa sitt konto på my.ai.se.

 

Om AI Sweden
AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige med målet att stärka det svenska samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige.