Boden och Luleå kommer tillsammans stå som värd för Innovationsriksdagen 2024. Konferensen samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöerna, politik, näringsliv, akademi och samhälle. När konferensen SIR kommer till Luleå och Boden är temat den gröna omställningen och hur innovationer och entreprenörskap är en del i den omställningen.

Den stora gröna smarta industriomställningen som vi ser runt omkring i världen och framför allt i Sverige gör att det blir än mer intressant att samverka. Något som vi är duktiga på i norra Sverige. Vi ser gärna att den samverkan utökas över hela landet, säger Tore Johnsson, Vd på Luleå Science Park, en av arrangörerna av Sveriges Innovationsriksdag 2024.

Tillsammans står Boden Business Park, inkubatorn Arctic Business och Luleå Science Park redo att ta emot ca 400 personer från hela Sveriges innovationsekosystem när konferensen kommer till Luleå/Boden om två år.

Etableringar som H2 Green Steel, Hybrit och LKABs cirkulära industripark visar att den gröna omställningen är i fokus för stora industriaktörer under lång tid framöver.

– Boden och Luleå är navet för den gröna samhällsomställningen som sker och tillsammans nyttjar vi våra kompetenser och resurser. Luleå och Boden kompletterar varandra och tillsammans skapar vi förutsättningar för alla som vill arbeta och utvecklas inom den gröna omställningen, säger Ida-Marie Ek, Verksamhetsutvecklare Boden Business Park

Sveriges Innovationsriksdag – SIR är den svenska branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi och digital transformation. 

Kontaktuppgifter Boden Business Park:
Ida-Marie Ek, Verksamhetsutvecklare/Kommunikatör
ida-marie@bodenbusinessparks.se
070-213 45 70

Kontaktuppgifter Luleå Science Park:
Tore Johnsson, VD
tore@luleasciencepark.se
070-365 96 85

Kontaktuppgifter Arctic Business
Jens Lundström, VD
jens.lundstrom@abi.se
070-667 84 98