De allra flesta svenskar använder internet och dess tjänster. Även om mycket är gemensamt för alla ser det digitala livet olika ut för olika människor. Många vidtar också åtgärder för att skydda sig från de risker som finns på nätet.

94 % av befolkningen använder internet, och nästan alla gör det dagligen.

Nu finns årets rapport från Internetstiftelsen 2022 tillgänglig. Du kan ladda ner den här.

Om Internetstiftelsen och Svenskarna och internet

Internetstiftelsen  är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Internetstiftelsen verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Organisationen ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.