Vi bjöd nyligen in till en inspirationslunch med hållbarhets- och inköpsexperter från SSAB, LKAB samt H2 Green Steel. Under rubriken ”Satsa hållbart och vinn affärer” delade trion med sig till publiken hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

Så jobbar SSAB med en hållbar leverantörskedja

SSAB har som mål att sätta fossilfritt stål på marknaden 2026 och vara helt fria från koldioxidutsläpp runt 2030. SSAB arbetar utifrån en hållbarhetsstrategi som omfattar allt från säkerhet till mångfald, leverantörsarbete, cirkularitet och miljöarbete. Man ser på hela leverantörskejdan – var kommer produkterna ifrån? Är det från högriskländer och riskkategorier man upphandlar? SSAB arbetar idag efter en helt ny uppförandekod som leverantörer måste följa. Den är uppdaterad i enlighet med internationella regler och tydliggör vilka förväntningar som finns på leverantörer.

Christina Friborg, Hållbarhetsdirektör SSAB:
”Vi kan tillsammans göra världen så mycket bättre genom näringslivet. Det är näringslivet och bolagen som kommer att driva förändringen i världen och göra skillnad på riktigt ”

Hur gör H2 Green Steel hållbara inköp?

H2 Green Steel är just nu inne i en fas där väldigt många inköp sker. Hållbarhet är en ständigt återkommande fråga ­– Hur kan man som företag göra för att bli ett hållbart alternativ? Som svar på frågan menar Marcus Kazincy att det gäller att hitta lösningar som är affärsmässigt gångbara. Många är inte beredda på att betala extra för en grön produkt om det inte finns ett väldigt specifikt case för den.

H2 Green Steel arbetar efter en modell uppdelad i fem olika steg som leverantörer behöver kvalificera sig inom, nämligen: Risk, kvalificering, samtycke och konkurrenskraft, referenser och kontroller och slutligen leverantörsekosystemet.

Rasmus Kazincy, inköpschef, H2 Green Steel:
”Tittar man på hållbarhetsfrågan hamnar man väldigt snabbt i resurseffektivisering – mitt sätt att göra mest för hållbar omställning är att applicera affärslogik för att driva förändring”

Vad innebär LKAB:s omställning för leverantörer?

LKAB påbörjade arbetet 2014 att processkartlägga en hållbar inköpskedja. De har kategoriserat arbetet i fyra delar; miljömässig, klimatmässig, social och ekonomisk hållbarhet. De arbetar för Co2minskning, bättre resursanvändning, rätt förutsättningar, en arbets- och säkerhetskultur i framkant, transparens och spårbarhet, en förbättrad produktivitet och konkurrenskraft.

Mats Stålnacke, chef hållbara inköp LKAB:
”En inköpare är en av de hållbarhetsprofessioner som faktiskt kan driva förbättringar och förändringar i en leverantörskedja utifrån att man gör business”

Vad kan jag konkret göra som stort eller medelstort företag i mitt hållbarhetsarbete?

Tips från expertpanelen:
  • Förstå din egen verksamhet, mät förmågan och prestationen inom olika områden – då kan du också lista ut vad du kan göra optimera, göra annorlunda och bli bättre på.
  • Identifiera var ditt företag har störst påverkan. Hållbarhetsfrågan behöver inte alltid vara kopplad till klimat. För dig som företagare kanske den viktigaste påverkansfaktorn är digitalisering, säkerhet eller mångfald. Fundera på hur du kan ”tweaka” din affär för att minska negativ påverkan på miljö, klimat eller vilket område det kan beröra.
Summering:
  • Ett gott hållbarhetsarbete bedöms inte utifrån andras antaganden – utan baseras på den interna förmågan hos ett företag att ställa krav och kontrollera efterlevnad i alla led.
  • Hållbarhetsekvationen K3/U kort förenklad:
    Satsa på kompetens, jobba med krav, kontroll och uppföljning.
  • Keep it simple, back to basic och börja med dig själv.

 

Mer information

Just nu driver vi en rad insatser inom området hållbarhet och kompetensförsörjning. Vill du veta mer, kontakta vår affärsutvecklare Linda Björk.

Kontakta Linda

Linda Björk