Luleå Science Park har i och med övergången till Luleå Business Region per den 1 mars fått prioriterade områden att utveckla, med bas i de företag och verksamheter som finns i parken och de som vill etablera sig där.

Sara Json Lindmark, med en tidigare roll som affärsutvecklare, tar nu rollen som verksamhetsledare för Luleå Science Park. Prioriteringen ligger på att utveckla platsen genom att skapa en innovativ, kreativ och social infrastruktur. Målet är att attrahera talanger till parkens bolag och bygga en starkare relation till Luleå tekniska universitet och dess studenter.

“Att utveckla platser, attrahera talang och skapa win-win-case med företag har varit den röda tråden i mitt yrkesliv – från det att jag själv var företagare till att jag var chef över den publika verksamheten på Norrbottens Museum i 6 år, menar Sara Json Lindmark och fortsätter:

På en Luleå Science Park har man den stora förmånen att jobba nära kunskapsintensiva företag, forskare och studenter – så yrkesmässigt har jag hittat hem. Jag ser goda synergier att nu ingå i Luleå Business Regions team och antar utmaningen att leda och formera Luleå Science Park som en innovativ växtplats vad gäller Tech inom den gröna transformationen. Första steget är nu att rekrytera en Junior Affärsutvecklare samt stärka samarbetet med olika parter.”

Kontakta Sara:

070-648 49 69
sara@luleasciencepark.se