Viktor Sundling och Viktor Andrée studerar företagsekonomi på Luleå tekniska universitet och håller på att genomföra sitt examensarbete. Deras ämne är att undersöka hur AI kan användas för att förbättra beslutsfattande och strategisk planering inom organisationer.
De har en idé om att samla empirisk data från företag och organisationer för att undersöka hur de använder AI för att stärka sina beslut och strategiska planering och vill komma i kontakt med företag som använder eller har arbetat med AI vid beslutsfattningsprocessen.

Viktor och Viktor skulle uppskatta all feedback och rådgivning de  kan få om sin forskningsidé. De är även villiga att justera sin forskningsfråga baserat på vad ett eventuellt företag är ute efter.
Kontakt:
Viktor on LinkedIn
Phone: +46 76 093 72 22