Vi summerar Sveriges Innovationsriksdag 23 arrangerat av SISP – Swedish Incubators & Science Parks och Ideon Science Park -och så många intryck som slåss om vår uppmärksamhet.

Men Magnus Björsne Executive Director, AZ BioVentureHub konkluderade att det tog några månader att få fram vaccin mot Covid 19 medan det vanligtvis kan ta 17 år. Varför gick den innovationen så fort? Kapital och hårt arbetade forskare. Och så klart ett starkt varför. Vilket betyder att komplexa problem kan lösas om rätt förutsättningar finns.

Sylvia Schwaag Serger, Professor in research politics, Lund University menar, efter många års forskning kring innovationer, att vi ofta glömmer parametern demokrati. Vilket är en nyckel till varför Sverige ligger i topp vad gäller innovationskraft. Men förutom att det som alltid är den största vinsten med konferenser -fysiskt träffa kollegor i samma bransch-så tar vi med oss ledorden att vi på Scienceparks dagligen jobbar för att bygga eko-istället för egosystem.

Nu ser vi fram emot hårdträning inför att vi tagit över stafettpinnen för SIR 24 där Luleå Science Park Luleå Business Region Boden Business Park står som värd.