Den 15/2 var Aurora Studentkonsulter på plats i Luleå Science Park och pratade om vilka konkreta insatser som behövs för ska att få studenter från Luleå tekniska universitet att stanna i Luleå efter studierna.
Med representanter från studenterna, företag, LTU och Luleå Kommun i publiken blev det en bra diskussion kring ämnet där konklusionen blev att utmaningen inte kan lösas av enskild part. Näringslivet, universitetet och kommunen äger alla ansvaret och samverkan är vägen framåt.
Luleå Science Park som neutral part är en bra möjlighet för att skapa god samverkan mellan alla dessa parter.
Men framförallt så uppmanade Aurora Studentkonsulter oss att alla på riktigt prata med studenter och lära känna dem – de vill inte vara statistik, utan verkliga personer med enorm kompetenskapital som vi alla har nytta av i utvecklingen av Luleå.