Vi är otroligt glada att meddela att den första träffen för vårt nyligen lanserade nätverket inom cybersäkerhet var en stor framgång! Under tisdagen den 27/2 träffades entusiastiska deltagare från industrin, regionen och näringslivet i Luleå Science Park. Träffen inleddes med att Sara Json Lindmark och Gustav Carlsson hälsade välkomna och presenterade mer ingående om Sweden Secure Tech Hub, kärnan till själva nätverket. Detta följdes upp med att Petter Nordström, projektledare för nätverket, höll i en föreläsning om det nuvarande säkerhetsläget mot svenska företag. Träffen avslutades med en workshop bestående av rundabord-samtal.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som var med på den första träffen, ert deltagande och engagemang bidrog starkt till att den första träffen blev lyckad. Vi ser fram emot att bygga vidare på denna framgång och fortsätta att växa och stärka detta nätverk.

Missade du denna träff, men känner att du vill vara en del av detta nätverk framöver? Kontakta Petter Nordström eller Gustav Carlsson.


Den 15/2 var Aurora Studentkonsulter på plats i Luleå Science Park och pratade om vilka konkreta insatser som behövs för ska att få studenter från Luleå tekniska universitet att stanna i Luleå efter studierna.
Med representanter från studenterna, företag, LTU och Luleå Kommun i publiken blev det en bra diskussion kring ämnet där konklusionen blev att utmaningen inte kan lösas av enskild part. Näringslivet, universitetet och kommunen äger alla ansvaret och samverkan är vägen framåt.
Luleå Science Park som neutral part är en bra möjlighet för att skapa god samverkan mellan alla dessa parter.
Men framförallt så uppmanade Aurora Studentkonsulter oss att alla på riktigt prata med studenter och lära känna dem – de vill inte vara statistik, utan verkliga personer med enorm kompetenskapital som vi alla har nytta av i utvecklingen av Luleå.

Nu startar vi ett regionalt nätverk inom Sweden Secure Tech Hub för Cybersäkerhet och säker Digitalisering. Nätverket syftar till att bli  en plattform där företag kan dela kunskap, erfarenheter och bästa praxis.

Den första träffen äger rum den 27/2 i Luleå Science Parks lokaler, mellan klockan 10:00-12:00. Petter Nordström –  Executive Advisor, Cyber Transformation på Combitech, kommer att tala om:

– Omvärld och hotbild
– Vilka som bedriver cyberattacker
– Varför och hur de går tillväga
– Hur framtiden ser ut

Vi kommer att avsluta träffen med lunch. Anmäl dig till träffen här eller via knappen nedanför!


Anmälan till Nätverksträff

I fredags den 26/1 hade Folkuniversitet invigning av sina nya lokaler här i Luleå Science Park. Kommunalråd Fredrik Hansson var på plats och klippte bandet. Vi på Luleå Science Park hälsar Folkuniversitet varmt välkomna!

Folkuniversitetet är en utbildningsorganisation som erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildningar och kurser. Det är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Deras verksamhet sträcker sig över många områden, inklusive språkundervisning, konst- och kulturkurser, yrkesutbildningar, samt högskoleförberedande kurser.

Just nu genomför Folkuniversitetet i Luleå en utbildning som kallas för ”Korta vägen”. Utbildningen vänder sig till personer som har studerat minst två år på universitet eller motsvarande nivå i Sverige eller i ett annat land. Utbildningen genomförs på heltid under fyra-sex månader och ska förbereda deltagaren antingen för vidare studier eller jobb. Folkuniversitetet samarbetar med Luleå Tekniska Universitet i genomförandet av Korta vägen och utbildningen ges på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Vill du veta mer om utbildningen eller är du intresserad av ett samarbete med Folkuniversitetet? Läs mer på deras hemsida: Korta vägen i Luleå – Folkuniversitetet.

Vi inom Sweden Secure Tech Hub är glada över att meddela att utbildningen i Grundläggande Cybersäkerhet är tillbaka. Kursen har tagits fram gemensamt av Linköpings universitet och Linköping Science Park. Kursen ger 3 högskolepoäng och har därmed även examinationsmoment som måste godkännas för att få godkänt på kursen och inrapporterade poäng. Utbildningen är helt kostnadsfri.

 

Bredda din förståelse för cybersäkerhet

I kursen får 100 deltagare en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för en del begrepp och lär sig att bidra till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur. Kursen ges av Linköpings universitet och leds av biträdande professor Mikael Asplund.

Kursen Grundläggande Cybersäkerhet är en del av Sweden Secure Tech Hub som medfinansieras av Europeiska Unionen.

Ansök till Grundläggande cybersäkerhet

Ansökan är öppen! Skicka in din ansökan senast 4 mars.

För att delta i utbildningen behöver du godkännande från en chef. När du ansöker dig till kursen anger du kontaktuppgifter till denne så tar Linköpings universitet kontakt med hen. Om du själv har rådighet att bestämma över din medverkan i utbildningen så kan du skriva in dina egna kontaktuppgifter.


Ansök här

Utbildningen behandlar följande teman:

 Kursen ges på svenska men kurslitteratur på engelska kan förekomma.

 

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 4 mars 2024

Antagningsbesked: lämnas efter 10 mars 2024

Workshop 1: 9 april, kl. 9-12

Workshop 2: 23 april, kl. 9-12

Workshop 3: 14 maj, kl. 9-12

Workshop 4: 28 maj, kl. 9-12

Inlämningsuppgift klar: 10 juni

Om Grundläggande cybersäkerhet

För vem?

Kursen riktar sig till små och medelstora företag med tillväxtambitioner och en verksamhet där digitala teknologier är en bärande del i affärsmodellen. De anställda som går utbildningen ska ha ett intresse och behov av att utveckla sin kunskap kring cybersäkerhet.

Syftet med utbildningen är ge deltagarna en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, att avmystifiera en del begrepp, och att bidra till att utveckla förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur.

Kursens upplägg

Kursen består av självstudier i kombination med fyra stycken lärarledda workshopar för fördjupad diskussion och utbyte mellan deltagare.

Workshoparna äger rum i Luleå Science Parks lokaler.

Kursen erbjuds även i Göteborg, Lund, Stockholm, Linköping och Karlskrona via städernas egna Science Parks. Du anger i anmälan vilken stad du vill gå kursen i.

Förkunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper är grundläggande kunskaper om IT-system.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

Examination

Utbildningen examineras genom:

För godkänt slutbetyg på utbildningen krävs:

Betygsskala: Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att den ges på uppdrag av företag och organisationer (juridiska personer) i syfte att kompetensutveckla personalen. Du kan inte gå kursen som privatperson eller som anställd vid en enskild firma. När du ansöker till utbildningen kommer du att få ange kontaktuppgifter till din närmsta chef som får godkänna din medverkan.

Kontaktperson Luleå Science Park

Gustav Carlsson – Affärsutvecklare

gustav.carlsson@luleasciencepark.se

070-648 49 66

Sweden Secure Tech Hub

Kursen ges i samarbete med initiativet Sverige Secure Tech Hub. Sweden Secure Tech Hub hjälper små och medelstora teknikföretag att skapa säkrare digitala produkter och lösningar – redan från design- och utvecklingsfasen. Här erbjuds olika resurser och tjänster, från inspiration och kompetensutveckling till konsultstöd, testmöjligheter och hjälp med att hitta finansiering för konkreta utvecklingsinitiativ. Mycket av det hubben erbjuder är helt kostnadsfritt för ditt företag.

Sverige Secure Tech Hub är en nationell innovationshub inom cybersäkerhet i samarbete med sex av Sveriges ledande science parks inom teknik och digitalisering. Linköping Science Park, Lindholmen Science Park (Göteborg), Ideon Science Park (Lund), Kista Science Park (Stockholm), Luleå Science Park och Blue Science Park (Karlskrona).

Säker digitalisering för små och medelstora företag – vi behöver er hjälp!

Internationellt rankas Sverige högt när det kommer till innovation – men vi har en stora utmaning när det gäller cybersäkerhet och säker digitalisering.

Sweden Secure Tech Hub, är en nationell innovationshubb inom cybersäkerhet och säker digitalisering som hjälper små och medelstora teknikföretag att skapa säkrare digitala produkter och lösningar – redan i design- och utvecklingsfasen. Vi erbjuder en mängd resurser och tjänster, från inspiration och kompetensutveckling till konsultstöd, testmöjligheter och hjälp med att hitta finansiering för konkreta utvecklingsinitiativ.

För att förstå eran nuvarande situation och de utmaningar som finns, så behöver vi er hjälp med vår behovsanalys. Enkäten tar ungefär 3 minuter att svara på.  Vi värdesätter ert engagemang att svara på denna enkät oerhört högt då er input kommer ligga till grund för att vi inom Sweden Secure Tech Hub ska kunna hjälpa er på bästa möjliga sätt. Tack på förhand!

Enkäten hittar ni här: Sweden Secure Tech Hub (google.com)

Sweden Secure Tech Hub är ett samarbete mellan sex av Sveriges ledande Science Parks inom teknik och digitalisering – Linköping Science Park, Ideon Science Park, Lindholmen Science Park, Kista Science City, Blue Science Park och Luleå Science Park.

Sweden Secure Tech Hub har utsetts av EU som en europeisk digital innovationshub (EDIH). Vårt arbete finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Region Blekinge, Region Norrbotten, Västra Götalandsregionen och parterna ovan.


Varmt välkommen till Frukost med näringslivet den 24 november! Dagens tema är AI för företagare och vi har bland annat med oss Sofi Elfving, VD och grundare av Substorm som ger en helhetsbild och inspiration till hur du som företagare kan använda AI i din verksamhet. Vi får även höra av Sofi, Jeanette Nilsson, AI Ecosystemdriver, RISE Research Institutes of Sweden och Yomn Elmistikawy, Phd student, Luleå tekniska universitet om hur man ska tänka om man vill jobba med AI, hur de ser på framtiden och om AI kommer vara en självklar del av det vardagliga. Samtalet leds av Sara Json Lindmark, verksamhetsledare Luleå Science Park.
Dagens frukostpartner är RISE och de bjuder på frukost.
Frukost med näringslivet arrangeras i samverkan med Luleå Näringsliv och Företagarna Luleå.

Luleå befinner sig i en expansiv fas där både näringslivet och Luleå som besöksmål växer. Många nya företag kommer till Luleå och befintliga expanderar. Vårt uppdrag är att utveckla förutsättningarna för såväl näringslivet som destinationen Luleå. Luleå Science Park, som ägs av Luleå Business Region, är ett ekosystem för teknik, människor, kunskap och kreativitet med över 100 företag främst inom Tech. Luleå Science Parks uppdrag är utveckla platsen och dess sociala infrastruktur hållbart, innovativt och tillväxtfokuserat för Tech/kunskapsintensiva bolag. Uppdraget innebär att verka för relevanta etableringar i området, bygga en brygga mellan LTU och parken, facilitera företagens kompetensförsörjning samt stärka varumärket Luleå Science Park.

Rollen innebär att du under stöttning av verksamhetsledaren driver egna kommunikations- och eventleveranser. Du kommer få ett projektledande ansvar för Luleå Science Parks olika kommunikativa aktiviteter och evenemang. Exempel på evenemang är föreläsningar, företagsbesök, seminarier, konferenser, workshops osv kopplade till Luleå Science Parks projekt och aktiviteter. I rollen ska du hantera kommunikation via webb och sociala medier samt koordinera och administrera.

I ditt arbete ingår att skriva artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev. Du språkgranskar och korrekturläser material samt är en resurs i dina kollegors projekt. I din roll ingår att ha kontakt med kommunikatörer i olika projekt, kommunikationsbyråer, press och intressenter. Du kommer ingå i teamet på Luleå Science Park samt även i olika sammanhang inom bolaget Luleå Business Region.

Vi tror att du har många av dessa egenskaper, erfarenheter eller färdigheter:

Exempel på arbetsuppgifter

Är du rätt person är du välkommen med din ansökan – med CV och personligt brev – till jobba@luleabusiness.se.

Anställningsformen är tillsvidareanställning.

Tjänstens omfattning är heltid (100%).

Sista ansökningsdag 8 december.

För mer information, kontakta:

Sara Json Lindmark, Verksamhetsledare, Luleå Science Park

sara.json.lindmark@luleasciencepark.se

Rickard Lundmark, VD, Luleå Business Region.

rickard.lundmark@luleabusiness.se

Grön omställning i fokus när internationella och lokala aktörer möts

 

Den 13–16 maj väntas uppåt 700 besökare komma till Boden och Luleå då två parallella mötesplatser samordnas – Sveriges Innovationsriksdag och Demo North Summit. Fokus är den gröna omställningen i norra Sverige och besökare får ökade möjligheter till kunskap och värdefulla nätverksmöjligheter när innovation möter affärsmöjligheter inom industri och energi, samhällsutveckling och kompetensförsörjning.

Norra Sverige står inför en stor industriell omställning där 1400 miljarder kronor kommer att investeras i regionen. Investeringarna är till stor del kopplade till ett antal storskaliga satsningar som ska göras inom grönt stål, förnybar energi och elektrifiering. Den gröna samhällsomställningen förväntas attrahera närmare 100 000 nya invånare till Norrbotten och Västerbotten och kommer därför att kräva ytterligare investeringar i både bostäder och utbyggnad av privat och offentlig service. Det skapas även möjligheter för kompletterande verksamheter som kan dra nytta av restflöden från befintliga och nya industrier.

Boden Business Park och Luleå Science Park står tillsammans värd för Sveriges Innovationsriksdag som arrangeras tillsammans med SISP, Swedish Incubators & Science Parks.

Sveriges Innovationsriksdag är ett årligt event som arrangeras på olika platser i Sverige och samlar många av Sveriges nationella och regionala aktörer för innovationsmiljöerna, politiken, näringslivet, akademin och samhället.

Demo North Summit är en internationell konferens som synliggör och möjliggör investeringsmöjligheter och strategiska samarbeten som gynnar tillväxten i Norrbotten. Samtidigt visar den hur företagen arbetar med att innovera sina verksamheter för att minska global miljöpåverkan. Målgruppen är internationella företag och investerare men även potentiella leverantörer, underleverantörer, myndigheter och beslutsfattare.

Båda arrangemangen kommer ha program samt erbjuda platsbesök i Boden, Luleå och Gällivare. Genom samarbetet skapas nya möjligheter för nätverkande i form av gemensamma arrangemang som kommer att ge besökarna ett mervärde, menar Lena Segerlund, vd på Invest in Norrbotten:

– Norrbotten har ett starkt erbjudande ut i världen och vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda en ännu mer diversifierad mötesplats för våra internationella besökare tillsammans med Boden Business Park och Luleå Science Park. Vi vill också attrahera en bredd av bolag och kompetenser som stärker utvecklingen långsiktigt när vi bygger helt nya samhällen och det är vårt fokus på Demo North Summit 2024.

Biljettsläpp 1 november 2023.

För mer information:
Malin Ekblom, Invest in Norrbotten, malin@investinnorrbotten.se, 070-777 78 49

Sara Json Lindmark, Luleå Science Park, sara.json.lindmark@luleasciencepark.se 070-648 49 69

Stina Mattsson, Boden Business Park, stina@bodenbusinesspark.se 070-330 87 95

Hej företagare!
Luleå kommun är ständigt nyfikna på hur situationen för vårt näringsliv ser ut, och hur det kan utvecklas – därför genomför de nu en enkätundersökning med fokus på just det.
Luleå kommun vill givetvis att företag ska vilja vara verksamma, växa och trivas i Luleå. Ett gott näringslivsklimat likväl som en fungerande kompetensförsörjning är viktiga förutsättningar för att lyckas. Kommunen och näringslivet kan tillsammans skapa alla förutsättningar för framgång.
Enkätundersökningen tar endast några minuter och den hittar du här:
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=676a30af073f
Tack för att du tar dig tiden att svara!